Beal STINGER 9.4mm

اين تک طناب كه برای استفاده سنگ نوردان حرفه ای طراحی شده، اغلب در مسيرهای بسيار دشوار مورد استفاده قرار می گيرد. طنابی برای افراد حرفه ای

این طناب نیز همانند JOKER نیازمند دانستن تکنیک‌های ایجاد تکیه گاه است. و همچنین نسبت‌ به طناب‌های ضخیم تر از مقاومت کمتری در برابر سایش برخوردار است.

نقاط قوت:
با توجه به وزن كم، قدرت قابل ملاحظه ای در تحمل سقوط های متعدد داشته و حركت سریع و آسان آن، باعث افزایش قابل ملاحظه انرژی سنگ نورد در هنگام انداختن طناب روی حمایت های ميانی می شود.

موارد استفاده: 
سنگ نوردان حرفه ای.

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین