Beal WALLMASTER 10.5mm

طراحی شده به طور خاص برای صعود بر روی دیواره ها. با پوسته ای ضخیم با UNICORE processکه آن را در برابر سایش ناشی از تکیه گاه‌های متوالی و  سقوط‌های پی در پی مقاوم تر می‌سازد. تکنولوژی ویژه UNICORE process هسته و پوسته طناب را به طور محکم و مداوم به هم متصل می‌کند و احتمال سر خوردن این دو روی هم را به شدت کم می‌کند.

WALL MASTER VI در سه رنگ متفاوت موجود است. این تفاوت رنگ‌ها اجازه مدیریت بهتر روی دیوار در باشگاه‌ها را می‌دهد.
– استفاده از یک رنگ متفاوت برای هر طول دیوار.
– استفاده از یک رنگ متفاوت در هر سال برای کمک به پروسه تعویض و نوسازی طناب‌ها.
BEAL رنگ را به یک ویژگی ایمنی بدل کرده است!

نقاط قوت:
– UNICORE process هر گونه لغزش پوسته را منتفی می‌کند.
– پوسته ضخیم و خوش دست
– راحتی دست گیری در حین کار

موارد استفاده: 
سنگ نوردی سالنی.

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین