Lasportiva SOLUTION

جنس شلوار Solution از مواد کوردورا و اسپندکس است. این مواد دو نیاز اصلی یک سنگ‌ورد را که دوام و آزادی حرکت هستند برآورده می‌سازد.

آزادی حرکت با استفاده از طراحی ویژه در قسمت فاق و زانو بهبود مضاعفی بخشیده شده است. ساختار قسمت کمر از سیستم طراحی ویژه‌ی ما پیروی می‌کند که حتی در شدیدترین حرکات نیز فیت باقی می‌ماند. این شلوار با جیب‌های بسیار و کارایی بالا بهترین همراه برای ماجراجویی سنگ‌نوردی آتی شما خواهد بود.

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین