Lasportiva SWING

در تیشرت Swing از چاپ استفاده نشده است و طرح گرافیکی آن بر اساس نوع بافت است.

این روشی نوین در نمایش طرح‌های A شکل و V شکل است. آزادی حرکت نیز با طراحی مناسب کناره‌ها محقق شده است. و همچنین با استفاده از نخ صد درصد ارگانیک، دین ما به طبیعت نیز ادا شده است.

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین