Petzl ABSORBICA Y MGO

لنیارد جاذب انرژی دو بازو
طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه های میانی وسازه ها
• جذب انرژی سقوط از طريق شكافته شدن كوک های ويژه‏
• كيف توری زيپ دار جهت محافظت از جاذب انرژی در مقابل سايش يا آسیب و امكان بازبينی منظم ‏وضعيت آن
• تجهيز انتهای جاذب انرژی به ‏STRING
• موجود در دو اندازه، بدون اتصال دهنده يا با اتصال دهنده بزرگ ‏MGO
– ABSORBICA-Y 80 (L59): 0.8m فاقد اتصال دهنده (1.5m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 210 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 4.35m
– ABSORBICA-Y 80 MGO (L59 MGO): 1.05m (1.75m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 1120 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 4.35m
– ABSORBICA-Y 150 (L70150 Y): 1.5m فاقد اتصال دهنده (3.35m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 500 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 6.1m
– ABSORBICA-Y 150 MGO (L70150 YM): 1.75m (3.6m پس از شکافته شدن جاذب انرژی), 1420 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2): 6.1m
• استاندارد:
– ABSORBICA-Y 80 و 150: CE EN 355, EAC
– ABSORBICA-Y 80 MGO and 150 MGO: CE EN 355, CE EN 362, EAC

 

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین