Petzl AXIS11mm

طناب نیمه استاتیک

طناب نیمه استاتیک با انتهای دوخته شده و بسيار مقاوم در برابر ساييدگی
• قطر استاندارد طناب جهت تسهيل كاربرد آن توسط افراد غير متخصص در استفاده از تكنيک های طناب
• موجود در طول های 10 تا 60 متر با انتهای دوخته شده جهت استفاده با ابزار توقف سقوط متحرک ‏ASAP‏ يا ‏ابزار فرود ‏I’D S در كيت نجات
• نگهداشتن اتصال دهنده در محل مورد نظر و تسهيل مهار طناب با دست به دليل انتهای دوخته شده و پوشش ‏محافظ آن
• طول های استاندارد (با انتهای دوخته شده)‏:
– 10m: زرد/مشکی (R74YT 010)
– 20m: زرد/مشکی (R74YT 020)
– 30m: زرد/مشکی (R74YT 030)
– 40m: زرد/مشکی (R74YT 040)
– 50m: زرد/مشکی (R74YT 050)
– 60m: زرد/مشکی (R74YT 060)

• مقاومت با انتهای دوخته شده‏:≥ 22 کیلونیوتن
• نیروی ضربه (فاکتور سقوط 0,3):5.1 کیلونیوتن
• تعداد دفعات تحمل سقوط با فاکتور یک: 20
• وزن: 73 گرم/متر
• استاندارد: CE EN 1891 type A (طناب های نیمه استاتیک)

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین