Petzl LEZARD

لینگارد هلیکوپتر

این لنیارد برای نجات با هلیکوپتر در ارتفاعات بالا طراحی شده است.این لنیارد مراحل جدا شدن و متصل شدن را با کمک بازوی قابل تنظیم خود ایمن می سازد.بازوی متصل به مصدوم می تواند در لحظه جدا شود تا اگر نیاز به تغییر ناگهانی موقعیت هلیکوپتر بود مصدوم،نجات دهنده و یا هلیکوپتر ایمنی خود را حفظ کنند. استفاده از لنیارد LEZARD به علت استفاده از رنگ های مختلف بسیار آسان است و تنظیم سریع و دقیق آن نیز با کمک ابزار Adjust ممکن می باشد.چنانچه لازم باشد که هلیکوپتر محل ثابت خود را ترک کند، بازوی قابل تنظیم بی درنگ برای آزاد کردن سیستم شامل مصدوم، فرد نجات دهنده و هلیکوپتر از ابزار جدا می شود.

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین