Petzl MAILON DELTA

کارابین مثلثی

اتصال ثابت فولادی مثلثی شكل‏
• تبديل به حلقه نيمه دائمی تكيه گاه پس از بسته شدن با آچار
• موجود در سه مدل:‏‏
– DELTAا(P11):قطر ورودی دهانه 10 ميلي متر
– DELTAا(P11 8):قطر ورودی دهانه 8 ميلي متر
– DELTAا(P11 8B):قطر ورودی دهانه 8 ميلي متر (دارای ضامن ويژه جهت قرار گیری مناسب ابزار ‏CROLL‏ روی هارنس‏)
• موجود در رنگ مشكی:‏
– DELTAا(P11 8BN)

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین