Petzl NEWTON FAST JAK

هارنس رگلاژی

JAK  تسهیل در پوشیدن صحیح هارنس به کمک جلیقه

با وجود حلقه های پا مجهز به سگک های اتوماتیک

پوشیدن هارنس آسان بوده و نیازی به بلند كردن FAST

پاها از زمین نمی باشد.

  • حلقه های اتصال پشتی و جناغی جهت اتصال

سیستم توقف سقوط

  • تسمه های شانه مجهز به سگک های خودکار

جهت تنظیم سریع و آسان DoubleBack

  • دو حلقه تجهیزات با پوشش محافظ

امكان استفاده از تكنیک استقرار حین كار با استفاده از

‏PAD FAST حلقه های جانبی كمربند

امکان پايین دادن كاربر به صورت قائم با استفاده از توزیع

LIFT کننده بار

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین