Petzl OSCILLANTE

قرقره با صفحات جانبی متحرک جهت استفاده در شرایط اضطراری
قرقره ‏OSCILLANTE‏ عملا وزن چندانی نداشته و در سیستم های نجات ويژه شكاف های ‏يخی یا تقویت سیستم های بالاکشی بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.‏
سازگاری قطر طناب: تک رشته 7 تا 11 میلی متر، کارایی: %71، وزن: 42 گرم

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین