Petzl OXAN

كارابين فولادی بیضی شکل
• سازگاری کارابین با شرایط دشوار
• دارای سيستم ‏Keylock‏ جهت كمک به جلوگيری از گير كردن دهانه كارابين در هنگام انجام مانور
• امكان ديدن نوار قرمز رنگ هشدار در صورت قفل نبودن دهانه کارابین (در مدل ‏SCREW-LOCK‏)
• موجود در دو مدل با سيستم های مختلف قفل:
– OXAN (M72 SL): SCREW-LOCK
– OXAN (M72 TL): TRIACT-LOCK
• موجود در مدل مشكی رنگ و مدل های ويژه مطابق با استانداردهای كار در اروپا و ‏آمريكا (جدول اختصارات)‏:
– OXAN (M72 SLN): SCREW-LOCK black
– OXAN (M72 TLA): TRIACT-LOCK (استانداردهای کار در اروپا و آمریکا)
– OXAN (M72 TLN): TRIACT-LOCK black (استانداردهای کار در اروپا و آمریکا)

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین