Petzl SAKA

کیسه پودر

کیسه گچ با شکل ارگونومیک
شکل ارگونومیک SAKA امکان دسترسی آسان به گچ را  فراهم می سازد. بافت نرم این کیسه احساس خوبی در هنگام لمس آن القا می کند و همچنین در زمانی که کوله به پشت دارید و یا به سنگ تکیه داده اید باعث ناراحتی نمی شود. در صورتی که کاربر پیش از صعود، باز کردن در کیسه گچ را  فراموش کرده باشد، با استفاده از یک دست قادر به ‏باز کردن آن خواهد بود. بستن در آن به مدد سیستم cordlock بسیار راحت است

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین