Petzl SARKEN

كرامپون كوه نوردی فنی
SARKEN بهتر از همیشه برای استحکام و دوام بیشتر بهبود یافته است. SARKEN کرامپونی است برای تمام کسانیکه که به سوی کوهستان و برای صعود های مختلف می روند. کرامپون های 4×4 نيش های با مقطع ‏T‏ شكل جلويی برای نفوذ عالی به درون يخ سخت طراحی شده و هنگام صعود ‏در برف يا فلات های يخچالی و مسيرهای تركيبی، باعث ايجاد نقطه اتكايی ثابت در قسمت جلو می شود.‏
12 شاخه
T10SPL 22 = سيستم اتصال SPIRLOCK، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 480 گرم = 960 گرم
T10LL 22 = سيستم اتصال LEVERLOCK، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 505 گرم = 1010 گرم
T10LLFL 22 = سيستم اتصال LEVERLOCK FIL، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 484 گرم = 968 گرم

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین