Petzl VASAK

کرامپون کلاسیک 12 شاخه ویژه کوه نوردی‏
کرامپون VASAK برای کاربردهای عمومی کوه نوردی طراحی شده است. دوازده شاخه اين كرامپون وجود حداكثر اصطكاک را  در كليه شرايط از جمله صعود از سطوح شيب دار يا ‏دهليزهای يخی تضمين می كند.‏ موجود در چهار نوع سیستم اتصال برای نصب بر روی کفش های مختلف
12 شاخه
T05SPL 02 = سیستم اتصال SPIRLOCK، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 465 گرم = 930 گرم
T05SFL 02 = سیستم اتصال FLEXLOCK، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 470 گرم = 940 گرم
T05SLL 02 = سیستم اتصال LEVERLOCK، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 490 گرم = 980 گرم
T05SLLF 02 = سیستم اتصال LEVERLOCK FIL، وزن (شامل کفی ضد برف ANTISNOW): 2 x 460 گرم = 920 گرم

پیج اینستاگرام
مشاوره آنلاین